2 personer omkom under första halvåret

Under det första halvåret i år omkom 2 personer i vägtrafiken i Värmland. Det visar de preliminära uppgifter som Transportstyrelsen presenterar.


Det är i nivå med första halvåret i fjol. Andelen svårt skadade var för första halvåret 23 personer, vilket är en färre jämfört med 2013. För riket som helhet har hittills 126 personer omkommit i vägtrafiken under 2014. Motsvarande siffror för första halvåret 2013 är 112 personer, vilket innebär att 14 fler har omkommit under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året.


2014-08-04