Förslag om förbud mot mobiltelefonprat i bilen

Forskning har visat att både handhållen mobil och handsfree-användning av mobiltelefon är farliga eftersom de skapar ökad distraktion, särskilt hos unga, nyblivna förare. Senare tids forskning har också visat att problemet med distraktion är störst vid kombinationen att flytta blicken från vägen och att knappa in siffror eller text i telefonen. Sverige är idag det enda landet i EU som inte har någon form för förbud mot mobiltelefonerande under körning.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd presenterade den 15 maj ett förslag om en förändring i trafikförordningen från den 1 september 2013. Detta går ut på att regelverket kring bilkörning ska förändras så att en fordonsförare inte får hålla på med saker som tar uppmärksamheten från körningen med risk att olyckor uppstår. Den som gör det ändå kan dömas till böter.

- Från NTF:s sida ser vi positivt på det här förslaget, säger Erik Risberg, NTF. Det är inte bara mobilpratandet som utgör en risk för trafiksäkerheten. Själva handhavandet av mobiltelefoner och liknande utrustning innebär en distraktion som vi på NTF anser kan utgöra ett riskmoment i trafiken.

Mobiltelefon under körning har diskuterats livligt under senare år. NTF anser att informationsteknik som distraherar föraren ska undvikas. Samtidigt ska fordonstillverkarna utforma tekniska stödsystem så att oönskade sidoeffekter såsom distraktion undviks. För detta krävs mer forskning inom detta område.


2013-05-16