Framgångsrik kampanj för ökad bältesanvändning i buss

NTF har i ett av Trafikverket finansierat projekt samarbetat med Värmlandstrafik AB och deras entreprenör Nobina AB. I projektet genomfördes en informationskampanj för att öka bältesanvändningen vid bussresor.


För att mäta andelen av resenärer som använder bälte genomfördes en enkätundersökning bland bussresenärer i länstrafikbolagens linjenät i åldern 16 – 99 år.

- Resultatet från undersökningen visar att det var 53 procent fler som sade sig använda bälte i slut jämfört med tre månader innan när projektet inleddes. Det är mycket glädjande att kunna öka bältesanvändningen genom en fokuserad insats som denna, säger Erik Risberg, NTF.

Det finns inget säkrare sätt att färdas på väg än att åka buss. Skaderisken är 8 gånger större för bilister och 144 gånger större för mc-förare och mopedister. Siffrorna talar således för bussen som fortskaffningsmedel.

- Värmlandstrafik har varit framåt med trafiksäkerhetsarbetet under lång tid. Vi var det första länstrafikbolag som hade bälten ombord på bussarna och vi var först i Sverige att införa alkolås på samtliga bussar i linjetrafik, säger Lars Bull vd för Värmlandstrafik. Därtill ska läggas att vi har bälten i de vagnar som går i stadstrafik för vår räkning. Nu testar vi barnstolar i bussarna som vi tror på för framtiden. Men det är också viktigt att all säkerhetsutrustning som vi installerar används därför ser vi positivt på det här projektets resultat och det gör det också lättare att delta i framtida satsningar.

Bälten är installerade i alla nya bussar utom stadsbussar och användningen är obligatorisk för alla som sitter på en plats med bälte. Om bussen är utrustad med bälte och man som resenär avstår från att använda det kan det medföra böter på 1500 kr.

- Ett stort genomslag inom säkerhetsområdet får satsningen på fordonskvalitet. Jämför vi besiktningsstatistiken som vi har i Värmland med övriga Sverige ligger vi klart bättre här, säger Lennart Salomonsson, trafikchef för Nobina AB i Karlstad. Ser vi tillbaka på den senaste tolvmånadersperioden har vi 94 procent godkända bussar vid första besiktningstillfället. För bussar i resten av Sverige är motsvarande siffra omkring 60 procent. Det är väldigt glädjande att vårt långsiktiga arbete ger resultat.

För ytterligare information, kontakta Erik Risberg, chefskonsulent NTF (054 – 15 70 07), Lars Bull, VD, Värmlandstrafik AB (070 - 586 02 14) eller Lennart Salomonsson, trafikchef Nobina AB (0701 - 87 10 13).


2014-09-09