NTF planerar information för asylsökande

Med början redan i mars behöver NTF komma i kontakt med ungefär hälften av landets kommuner för att hitta vägar att samverka kring bättre trafiksäkerhetskunskaper hos asylsökande. Syftet med detta nationella projekt som finansieras av Trafikverket är integration och ökad säkerhet för målgruppen.

Sverige tar emot allt fler asylsökande, människor på flykt som kommer till ett land med annorlunda lagar och rekommendationer, inte minst i trafiken. Vi ser gående, ovana vid vårt mörker, utan reflexer. Vi möter människor som kanske kört bil hela sitt vuxna liv och helt plötsligt hamnar i en annorlunda trafikmiljö med andra regler. Det finns föräldrar som flytt för sina liv och som inte bältar sina barn i bilen så som vi gör.

All denna oro har lett till att NTF nu startar ett nytt projekt, för att ge asylsökande i Sverige en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Vi tror att ökad kunskap om trafiksäkerhet både kan leda till ökad säkerhet och bidra till en förbättrad integration.

Många studieförbund och andra ideella organisationer har redan en etablerad verksamhet på asylboenden runt om i landet. Genom att inleda samarbete med dessa organisationer får NTF möjlighet att indirekt möta asylsökanden på deras boenden.

Under våren tar NTF fram ett utbildningsmaterial med tillhörande handledning. Materialet består av flera lösblad som beskriver olika teman, allt för att kunna användas så flexibelt som möjligt. Materialet ska kunna användas i studiecirkelform om nio träffar, men också som underlag till en enskild diskussion på ett språkcafé.

Materialet görs så enkelt som möjligt, med minimalt med text och istället talande bilder. Utöver materialet tar NTF även fram reflexer som delas ut till de asylsökande.

Under våren kontaktar NTF lokalt 145 av landets kommuner, för att där inleda samarbete med de organisationer som har verksamhet på kommunernas asylboenden. Aktiva inom dessa organisationer kommer att utbildas och introduceras till det nya materialet. NTF finns i hela landet och kommer under året att ha löpande kontakt med de utbildade handledarna för att stötta, svara på frågor och ge dem ytterligare trafiksäkerhetskunskap.

Parallellt med detta projekt tar NTF under året fram ytterligare målgruppsanpassat trafiksäkerhetsmaterial, som ska vända sig till småbarnsföräldrar, tonårsföräldrar samt äldre. Materialet kommer att översättas till flera språk och publiceras på NTFs hemsida som i första hand digitala paket men om så önskas kan tryckas till självkostnadspris. Dessa paket kommer att fungera utmärkt som fördjupat material för de som vill veta mer om svensk trafiksäkerhet.

I slutet av året planeras uppföljningsmöten med handledarna, för att utvärdera verksamheten samt för att beräkna hur många asylsökande som projektet totalt har nått


2016-02-25