Skärpta regler för mobilanvändning

Regeringen har beslutat att skärpa kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet i trafiken. Enligt de nya reglerna får förare av motordrivna fordon endast ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på körningen. Förare som ägnar sig åt sådana aktiviteter under körning riskerar att få penningböter.

För att det ska bli tydligt vad som gäller och för att bestämmelsen ska få god trafiksäkerhetseffekt även på lång sikt, ger regeringen samtidigt Transportstyrelsen i uppdrag att dels planera och genomföra informations- och samverkansinsatser med berörda myndigheter, företag och organisationer, och dels att ta fram en långsiktig plan för information och andra åtgärder som kan leda till en mer säker teknikanvändning under körning.

- Trafikfarliga beteenden handlar ofta om att föraren medvetet eller av obetänksamhet tar risker under körningen. Att kunna använda kommunikationsteknik i fordon kan samtidigt ha stora trafiksäkerhetsfördelar. Syftet med de väl avvägda insatser som nu genomförs är att ge förare möjligheter att tänka igenom hur de kan anpassa sin körning så att risken för olyckor minimeras, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), i ett pressmeddelande.

Erik Risberg, NTF, säger i en kommentar att det är en välkommen åtgärd som ligger i linje med Nollvisionstanken om att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken.

- Vi har under ett antal år drivit frågan om ett förbund mot att tala i mobiltelefon under färd om man inte använder handsfree. Det finns även andra distraktionsmoment i en modern bil i form av teknisk utrustning, så detta är ett steg i rätt riktning. Samtidigt känner jag att det är beklagligt att lagstiftningen måste skärpas. Tar man bilkörning på allvar, vilket man ska göra, borde man inse vikten av att fokusera på att framföra motorfordonet på ett säkert sätt.

Reglerna träder i kraft från och med den 1 december 2013.


2013-10-18