Få förolyckade januari - juni

Under första halvåret i år omkom två personer i vägtrafiken. Det är tio personer färre än under samma period förra året. Det är en mycket låg siffra och understiger siffran för 2010, då tre personer förolyckades under motsvarande tidsperiod. Medelantalet omkomna för perioden under de senaste fem föregående åren är sju personer.

För hela landet har 118 personer omkommit under första halvåret 2013 och 1 245 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under motsvarande period i fjol omkom 117 samt skadades svårt 1 444 personer. Det innebär en ökning med 1 respektive en minskning 14 procent.

- De låga dödstalen ser jag som mycket positivt, säger chefskonsulent Erik Risberg, NTF Värmland. Fjolårets dystra siffra med tolv förolyckade för samma period ser jag som en avvikelse från en över tid låga dödstal för perioden. Trenden är att det totala antalet dödade i trafiken successivt minskar.

Som anledning till de allt lägre antalet förolyckade kan framhållas anpassade hastigheter på vägnätet, säkrare fordon och vägar men även bättre utbildning och polisens proaktiva arbete när det gäller nykterhet.


2013-08-09