Värmland

Organisation

NTF Värmland är en ideell organisation med folkrörelseförankring som tillsammans med våra ca 60 medlemsorganisationer arbetar för en ökad trafiksäkerhet i Värmland. Vi arbetar framför allt med trafiksäkerhetsinformation, nätverksbyggande och opinionsbildning på uppdrag av Trafikverket och Landstinget i Värmland. Riskutbildning för körkortselever, olika slags fortbildningar för privat- och yrkesförare samt körträning för körning på halt underlag erbjuds genom vårt dotterbolag Värmlands Trafikcenter AB.

Vår verksamhetsidé tar sin utgångspunkt i Nollvisionen, d v s att ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Vi vill:

 • bilda opinion för rätten till en trygg och säker trafik 
 • öka människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga lösningar 
 • ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

Vid sidan om uppgiften att vara opinionsbildande på trafiksäkerhetsområdet är NTF Värmlands roll att ge allmänheten service i konsumentinformationsfrågor. Konsumenternas ökade krav på säkerhet och kunskap om säkerhetshöjande produkter och åtgärder är avgörande för att forma en trygg och säker trafik i Värmland.

Vi arbetar också tillsammans med våra medlemsorganisationer i olika trafiksäkerhetsprojekt inom bland annat följande områden:

 • trafikmiljö 
 • hastighet
 • cykelhjälm
 • äldre trafikanter 
 • bilens inre säkerhet
 • trafiknykterhet 
 • trafiksäkra transporter
 • synbarhet