Värmland

Om oss

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en trygg och säker trafik. I NTF ingår ett tjugotal länsförbund, varav NTF Värmland är ett, samt ett fyrtiotal medlemsorganisationer.

NTF:s verksamhetsidé:

  • NTF:s mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt.
  • NTF ska öka människors vilja att ställa krav på förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar.
  • NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

Verksamheten
Grunden för trafiksäkerhetsarbetet är den s.k. Nollvisionen d v s att ingen skall dödas eller skadas svårt i trafiken. NTF:s roll i detta arbete tydliggjordes i 1999-års s.k. regleringsbrev där det angavs att NTF skall ha en fri och obunden roll som opinionsbildare i trafiksäkerhetsarbetet vilket också står väl i överensstämmelse med vår stadga.

Besöks- postadress:
Svenstorp 1
664 91 Grums

Telefon: 054-15 70 01

E-post

Organisationsnummer: 873200-8506

Öppettider:
Vi har öppet Mån-Tors kl. 7.00-16.00. Fre kl. 7-14.30 Kontoret är dock inte alltid bemannat. Vill Du vara säker på att kunna träffa oss, ring i förväg och boka tid för ett möte.